Bibliografia


Bibliografia

BARREDA, M. (2010). Noves tecnologies i participació: quines eines per a quins usos?. Barcelona. Diputació de Barcelona.

BECKER, T. & OHLIN, T. (2006). “The improbables dream. Measuring power of internet deliberations in setting public agenda and influencing public plannning policies”. Journal of Public Deliberation, (2) 1.

CEREZO, J. (2010). Comunicación política 2.0.Madrid. Evoca Comunicación

COLOMBO, C. (2008) “Internet i la participació ciutadana en la presa de decisions públiques: el cas de Consensus”. Revista catalana de Sociologia 23, pp.81-96.

DE UGARTE, D. (2010) El poder de las redes. Madrid. Biblioteca de las Indias.

MACINTOSH, A. (2004). “Characterizing eParticipation in Policy Making”. Proceedings of the 37th Hawaii Internacional Conference on System Sciences.

O’REILLY, T. (2005). What Is Web 2.0 (en linea)

PEÑA-LÓPEZ, I. (2010) “Striving behind the shadow – The dawn of Spanish politics 2.0”. a S. VAN DER HOF & M.GROOTHUIS (eds.), Innovating Government. Normative, policy and technological dimensions of moder government, cahpter 8. Cambridge. Cambridge Press/Asser Press.

SERRA, A. (2010). Les noves tecnologies i la modernització del món local. Barcelona. ESADE

LOCALRED (2009). Els Governs locals davant del repte del web 2.0.

No hay comentarios:

Publicar un comentario